FUNDACJA

Konstruktor i wynalazca Wilhelm Frank był mocno zakorzeniony w swoim rodzinnym kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, a jednocześnie znany z kosmopolityzmu. Fundacja łączy w swoim imieniu te dwie wartości i postrzega siebie jako platformę globalnej wymiany lokalnych doświadczeń i wiedzy.

CEL FUNDACJI

Celem fundacji jest promocja nauki i badań, wymiana międzykulturowa oraz edukacja i szkolenia, w tym pomoc studentom.

PROJEKTY

W duchu Wilhelma Franka fundacja łączy ludzi i ułatwia porozumienie ponad granicami państw, kultur i tła historycznego.

Aktualny projekt