Wymiana międzykulturowa, edukacja i badania naukowe